Betonikorjaus

KeS-Siltaykköset

KeS-Siltaykköset korjaavat betonivauriot laadukkaasti.

Betonirakenne on kestävä. Oikeilla materiaaleilla ja työtekniikoilla saavutetaan kymmenien, jopa satojen vuosien käyttöikä rakenteille. Toimiessa betonin korjauksessa samoin saadaan rakenteille lisää käyttöikää kymmeniä vuosia.

Yleisimmät käytettävät työtekniikat karkeasti jaoteltuna ovat paikkaus ilman muottia ja muottien kanssa, lisäksi käytämme ruiskubetonointia märkäruiskutusmenetelmällä. Jokaiseen näistä sisältyy erilaisia työtekniikoita, korjausalustan laatututkimuksia, esikäsittelyjä, raudoitteiden korroosiosuojauksia ja käytettävien materiaalien valintoja.

Oikea materiaali oikeaan paikkaan

Materiaaleja valitessa on tunnettava ja tiedostettava rakenteeseen kohdistuvat rasitukset, mm. säärasitus, kulutusrasitus, kemikaalirasitus. Silloilla lähes poikkeuksetta yleisimmät rasitukset ovat säärasitus, jäätymis-sulamisrasitus ja kloridirasitus (tiesuola). Betonin rasituksen kestoa voidaan yleensä lisätä myös erilaisilla pintakäsittelyillä, mutta myös betonin ja korjausmateriaalin ominaisuuksilla ja laadulla saavutetaan usein riittävä suoja.

Betonin ja korjauslaastien rasitusluokat ovat lyhyesti:

  • X0-luokka: Ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä, rakenne kuivissa olosuhteissa eikä pakkasrasitusta ole.
  • XC-luokat: Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio. Jos betonin pH 13-14 laskee hiilidioksiidin vaikutuksesta alle pH 9, puhutaan karbonatisoitumisesta ja betonin kemiallinen suoja terästen korroosiota vastaan katoaa.
  • XD- ja XS-luokat: Kloridien aiheuttama korroosio, esim. merivesi ja jäänsulatusaineet
  • XF-luokat: Jäätymis-sulamisrasitus
  • XA-luokat: Kemiallinen rasitus, tyypillisimmät betonille vahingolliset aineet ovat sulfaatit ja hapot
  • XM-luokat: Mekaaninen kulutus

Tunnistamme korjattavan kohteen rasitukset ja oikean korjausmenetelmän. Oikean menetelmän ja materiaalin valittuamme teemme kestävän ja laadukkaan korjauksen. Tunnemme Pagel- sekä Sto-betonikorjausjärjestelmät ja niiden materiaalien ominaisuudet erinomaisesti yli 10 vuoden käyttökokemuksella. Sillankorjauksessa käyttämämme tuotteet ovat aina silko-hyväksyttyjä.

Palvelemme Jämsästä käsin yrityksiä ja julkisia toimijoita kaikkialla Suomessa.

Tunnustettua osaamista
Yrityksellämme on RALA-pätevyys 5.7 siltojen ja liikennöitävien alueiden korjaustyöt.