Kirkkosalmen silta

KeS-Siltaykköset

Nopea ratkaisu akuuttiin korjaustarpeeseen

 

Petäjävedellä sijaitsevaan Kirkkosalmen siltaan toteutettiin syksyllä 2016 liikenteenohjaus- ja korjaussuunnitelmat. Nopean reagointikyvyn ansioista silta saatiin korjattuna takaisin liikenteen käyttöön vain muutama päivä tarjouspyynnön jälkeen.

Keski-Suomen Ely-keskus alkoi saada ilmoituksia vaaralliseksi kehittyneistä vaurioista Kirkkosalmen sillalla kesällä 2016. Irti lähtenyt liikuntasaumalaite oli murtanut tukikaistoja ja sillan päähän syntyneet reiät puhkoivat pahimmillaan autojen renkaita.

Tilanteeseen tarvittiin nopea ratkaisu, joka kestäisi hyvin kesään 2017 asti, jolloin sillalla käynnistyy kokonaisvaltaisempi remontti. Siltainsinööri teki suunnitelman akuuttien vaurioiden korjaamiseksi ja otti yhteyttä KeS-Siltaykköset Oy:n Jommi Kuroseen.

Kokonaisvaltaista palvelua: suunnitelmat, ilmoitukset & toteutus 

-Korjasimme kyseistä siltaa vuonna 2009. Siltainsinööri otti minuun yhteyttä ja kysyi näkemystäni pikaiseen korjaussuunnitelmaan. Minulla oli tallessa kaikki edellisen korjauksen raportit, laatudokumentit ja kuvat, joiden pohjalta pystyin tekemään nopeasti oman ehdotukseni, Kuronen kertoo.

Jo seuraavana päivänä Kuronen oli saanut hyväksynnän laatimilleen korjaus- ja liikenteenohjaussuunnitelmilleen sekä saanut myös Liikennevirastolta hyväksynnän liikennekeskukselle tekemiinsä ilmoituksiin. Korjaustyö käynnistettiin välittömästi.

Varsinainen toteutus vei kaksi tehokasta työpäivää, joiden aikana liikuntasaumalaite kiinnitettiin uudelleen ja sen alusbetonia vahvistettiin injektoimalla. Tukikaistat korjattiin kuumabitumisidotulla kiviaineksella. Koska silta piti saada mahdollisimman pian normaaliin liikennekäyttöön, valittiin materiaaleiksi vaihtoehdot, jotka kovettuvat sekä saavuttavat lujuutensa nopeasti. Työn vaiheet raportoitiin ja kuvattiin jälleen tarkasti niin jatkoa kuin laatudokumentteja varten.

Monipuolisuus ja jatkuva kehittäminen osa arkipäivää

Sillan korjaus oli valmis kolme päivää ensimmäisen tarjouspyynnön jälkeen ja kolme päivää nopeammin, kuin työntilaaja oli alkuperäisessä suunnitelmassaan olettanut. Mahdollisuus toteuttaa itse niin suunnitelmat kuin käytännön työ nopeallakin aikataululla kumpuaa yrityksen vahvasta kokemustaustasta sekä tavoitteesta olla monipuolinen palveluntarjoaja, joka myös jatkuvasti kehittää toimintaansa sekä käytössä olevia materiaaleja. Tämäkin pikakorjaus ns. tekohengitys kesti lopulta hyvin ja kokonaisvaltaisempi korjaus tehtiin vuonna 2018. Sekin tilattiin Siltaykkösiltä ja toteutettiin Kurosen kehittelemän massasaumaversion mukaan.

-Teemme omiin projekteihimme mielellämme myös liikenteenohjaussuunnitelmat sekä vaadittavat ilmoitukset Väyläviraston liikennekeskukseen. Siten saamme työn käyntiin nopeasti ja toki kyse on myös hyvästä palvelusta. Aika ajoin teemme myös muille urakoitsijoille liikenteenohjaussuunnitelmia, Kuronen kertoo.

Kirkkosalmen sillan korjaukseen Keski-Suomen Ely-keskus on ollut erittäin tyytyväinen. KeS-Siltaykköset Oy kehittelee liikuntasaumalaitteiden tukikaistojen kulumapaikkauksiin myös uusia, entistä vahvemmin ennakoivaan huoltoon perustuvia ratkaisuja ja jotain on jo testattu ja toteuttukin.

– Tukikaistojen kulumaa voidaan pienillä kustannuksilla korjata jo aikaisessa vaiheessa, mikä säästää liikuntasaumalaitetta ja siten ehkäisee isompien vaurioiden syntymistä. Kyseessä on silloin sekä nopeampi että kustannustehokkaampi ratkaisu, Kuronen painottaa.

 

Katso kartalta