Eristysalustan tiivistys, epoksitiivistys

vedeneristykset

KeS-Siltaykköset

Eristysalustan tiivistystä ammattitaidolla.

KeS-Siltaykköset Oy:n ammattitaito epoksitiivistyksistä nojaa yli 20 vuoden kokemukseen. Avainhenkilömme ovat olleet tekemässä tiivistyksiä ja suorittaneet laatumittauksia tiivistyksille yli 20 vuoden ajan. Kokemuksemme, tiedon ja taidon eristysalustojen tiivistyksistä sekä vedeneristyksistä olemme antaneet Väyläviraston silko-ryhmien käyttöön. Olemme lisäksi tehneet kehitys- ja testaustyötä Gremmler-epoksitiivistysjärjestelmälle ja valmistaja Gremmler Bauchemie GmbH sai aikaan erinomaisesti toimivan ja työstettävän tiivistysepoksin markkinoille.

Eristysalustan tiivistys on sillan pintarakenteen yksi tärkeimmistä työvaiheista, laatupoikkeamia ei voida sallia.

Laadukas epoksitiivistys alkaa tiivistysalustan valmistelusta, mitataan eristysalustan kosteus ja poistetaan betonipinnasta tartuntaa heikentävät aineet huolellisesti kuten jälkihoitoaineet ja sementtiliima hiekka- tai sinkopuhalluksella. Myös kaikki muut mahdolliset tartuntaa heikentävät aineet, esimerkiksi öljyt, bensiinit, kumi, bitumi, irtonainen betoni ja pöly poistetaan alustasta. Pinnassa olevat terävät nystermät ja mahdolliset hiertämisestä jääneet päärmeet poistetaan, kuopat ja yli karkeat pinnat tasataan. Eristysalustan vetolujuuden on pääsääntöisesti oltava aina vähintään 1,5 N/mm². Lisäksi tarkastetaan alustan makrokarkeus lasihelmikokeella.

Ennen tiivistystyön aloitusta tarkastetaan sääennuste, vedenpitävän sääsuojien käytöstä huolimatta sateen nostama >85 %:n ilmankosteus keskeyttää työn. Tiivistys voidaan aloittaa kun olosuhteet ovat kunnossa, alusta on riittävän kuiva, alustan lämpötila on laskeva ja sen lämpötila on vähintään +10°C ja +3°C yli ilman kastepistelämpötilan ja ilman suhteellinen kosteus on alle 85%. Tiivistys tehdään aina kahtena kerroksena. Ensimmäinen kerros asennetaan niin, että epoksi ehtii täyttämään kannessa olevat huokoset ja mahdolliset pienet halkeamat joita ei ole imeytetty täyteen ennen tiivistyksen aloitusta. Ensimmäisen kerroksen päälle levitetään täysi peitto kvartsihiekkaa raekooltaan 0,5-1,0 mm. Kvartsihiekalla kasvatetaan tiivistyksen kerrosvahvuutta ja varmistetaan valmiin tiivistyksen karkeus kumibitumikermieristyksen tartunnan varmistamiseksi. Ylimääräinen kvartsihiekka puhalletaan pois kun ensimmäinen kerros on kovettunut niin, että päällä voidaan kävellä ja toisen tiivistyskerroksen asentaminen on mahdollista. Toisen kerroksen asennukseen on samat olosuhdevaatimukset kuin ensimmäiseenkin kerrokseen. Hyvissä olosuhteissa voidaan molemmat kerrokset tehdä saman päivän aikana kun käytetään pohjakerroksessa nopeasti kovettuvaa tiivistysepoksia, esimerkiksi Gremmler 1403R.

Seuraavana päivänä on laatumittauspäivä. Laatumittausten ajankohta riippuu valmiiseen tiivistykseen kohdistuneesta lämpötilasta ja käytetystä tiivistysaineesta. Tiivistysaineiden kovettumisaikaan vaikuttaa lämpötila paljon. Hyvissä olosuhteissa epoksitiivistyksen laatumittaukset voidaan tehdä 12-24 tunnin jälkeen tiivistyksen valmistumisesta, kylmissä olosuhteissa vasta yli vuorokauden päästä. Laatumittauksessa vetokokeilla selvitetään tiivistyksen tartunta alustaan ja korkeajännitemenetelmällä (kipinäharava) tutkitaan tiivistyksen tiiveys. Tartuntalujuus tulee olla >1,5 N/mm² ja kipinäharavamittauksessa tulee kaikki tiivistyksestä löytyneet virheet korjata. Kipinäharavamittauksen jännite on tyypillisesti 2,5-3 kV kun mittausjännite on kalibroitu mitattavan tiivistyksen pinnalla oikein.

Palvelumme sisältää aina siltakohtaisen työ- ja laatusuunnitelman, alustan esikäsittelyn hiekka- tai sinkopuhalluksella, laadukkaan epoksitiivistyksen, oikein tehdyt laatumittaukset ja tietenkin laadukkaan eristysalustan tiivistyksen. Teemme aina tarkan laaturaportoinnin tiivistyksestä, joka sisältää esikäsitellyn alustan katselmoinnin mittauksineen, työnaikaisen olosuhdemittauksen raportoinnin ja valmiin tiivistyksen laatumittauksen raportoinnin.

Työmaalle tulevat ammattilaisemme ovat aina ajan tasalla eristys- ja tiivistöiden vaatimuksista ja osaavat myös korjata esimerkiksi eristysalustan puutteet, he tekevät teille toimivan ja laadukkaan epoksitiivistyksen.

Teemme siltojen ja pihakansien epoksitiivistyksiä koko Suomen alueella Jämsästä käsin.

Tunnustettua osaamista
KeS-SIltaykköset Oy on Väyläviraston hyväksymä eristysurakoitsija ja yrityksellämme on RALA-pätevyys 5.6 vedeneristystyöt, alakategoriana eristysalustan tiivistys.