Jälkivalut

KeS-Siltaykköset

KeS-Siltaykköset on tehnyt jälkivaluja jo yli 10 vuoden ajan vaativiin uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteisiin.

Suuremmat jälkivalut suoritamme pumppaamalla. Materiaalista riippuen saamme pumppujemme jatkoksi jopa yli 30m valuletkua, tämä nopeuttaa ja helpottaa huomattavasti laaja-alaisten ja korkealla olevien kohteiden jälkivaluja.

Teollisuudessa jälkivaluja käytetään yleensä koneiden kiinnityksiin ja kiinnitysten tukemiseen. Suurimpia jälkivaluja ovat yleensä voimalaitosten turbiinit ja generaattorit, kerralla tehtävät jälkivalut tyypillisesti useita kuutiometrejä. KeS-Siltaykköset on tehnyt turbiinien ja generaattoreiden jälkivaluja mm. Vantaalla, Tampereella ja Oulussa. Jälkivalujen on kestettävä suuria staattisia ja dynaamisia kuormituksia vaurioitumatta, lisäksi ympäristön kemiallinen rasitus vaatii yleensä juotosbetonilta tai jälkivalulaastilta kemikaalien kestävyyttä. Lisäksi on erilaisia kuljettimien jalkojen ja kiskojen, teräspilarien juurien, läpivientikaulusten ja laakereiden yms. jälkivaluja.

PAGELin juotosbetonit ovat tarjonneet erinomaista laatua, käyttöturvallisuutta ja kestävyyttä jo yli neljän vuosikymmenen ajan.

Käytämme jälkivaluissa laadukkaita Pagel juotosbetoneita joiden valikoimasta löytyy jokaiseen kohteeseen varmasti sopiva, korkeat lujuudet, korkeat ja nopeat varhaisvaiheen lujuudet, korkea juoksevuus, paisuva, säänkestävä, silko-hyväksytty, jne… Runkoainekokoja on aina 16 mm asti, joten paksummatkaan jälkivalut ei ole ongelma. Yleisin käyttämämme juotosbetoni on silko-hyväksytty Pagel V1/50 jonka 0-5 mm:n raekoko mahdollistaa jälkivalupaksuudet 20 mm:stä jopa 150 mm:n paksuuteen. Pagel V1/50 juotosbetonilla on alhainen vesi-sideainesuhde ja ei näin ollen ole herkkä esim. halkeilulle. Pagel V1 juotosbetoneilla on korkea puristuslujuus (>90 N/mm²) ja korkea taivutusvetolujuus (>10 N/mm²) kun tuote valmistetaan ja työstetään työmaalla oikein.

Lisäksi teemme jälkivaluja myös Pagel EH 196 R epoksihartsi juotosmassalla joka on nopea ja luja. Kuormitettavissa jopa 2 tunnin jälkeen ja puristuslujuudeltaan yli 70 N/mm² 5 h:n jälkeen ja yli 100 N/mm² 1 vrk:n jälkeen.

KeS-Siltaykköset Oy palvelee yrityksiä ja julkisia toimijoita koko Suomen alueella keskeltä Suomea, Jämsästä käsin. Yrityksellämme RALA-pätevyydet 2.2 Talonrakennuksen ulkopuoliset vedeneristystyöt sekä 2.8 Talonrakennuksen betonirakenteiden korjaukset sekä siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustöistä, 5.6 vedeneristystyöt, 5.7 korjaustyöt ja 5.9 muut siltoihin liittyvät erikoistyöt joka sisältää injektointi ja pinnoitustyöt.