Huittisten Puhdistamo Oy

KeS-Siltaykköset

Vastatarjouksella sopivin ratkaisu ja säästöjä asiakkaalle

Huittisten Puhdistamo Oy:lle toteutettiin huolellisen suunnittelun tuloksena jätevesialtaiden pinnoitusratkaisu, jolla asiakas sai alkuperäiseen suunnitelmaansa nähden useiden kuukausien sekä satojen tuhansien eurojen säästöt.

Kesällä 2016 jätevedenpuhdistamon pääurakoitsijana toiminut Suomen Maastorakentajat Oy pyysi KeS-Siltaykköset Oy:ltä tarjousta jätevesialtaiden saneeraukseen. Taustalla oli laajempi keskusjätevedenpuhdistamon korjaus- ja laajennusurakka, ja tarkoituksena oli uusia myös vanhojen altaiden rapautunut pinta kokonaisuudessaan noin 2 500 m²:n alueelta.

KeS-Siltaykköset Oy:n toimitusjohtaja Jommi Kuronen huomasi nopeasti, että toisenlaisella ratkaisulla loppukäyttäjä voisi saada merkittäviä säästöjä niin rahallisesti kuin ajallisesti. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen altaiden betonipintaa ei ollut välttämätöntä vesipiikata pois ja uudelleen täyttää niin syvältä koko aluetta ajatellen. Sen sijaan pintojen käsitteleminen kohdennetummin alueellisen tarpeen mukaan oli sekä tarkoituksenmukaisempaa että kannattavampaa, Kuronen kertoo.

Huolellinen suunnittelu ja laadukkaat materiaalit prioriteetteina

Pääurakoitsija ja loppukäyttäjä kiinnostuivat resursseja säästävästä ratkaisusta ja pyysivät Kuroselta ehdotusta. Myös suunnittelija otettiin mukaan neuvotteluihin, ja lopulta Kurosen tarjoama ratkaisu osoittautui kohteeseen sopivimmaksi ja päätyi myös kilpailutuksen kautta KeS-Siltaykköset Oy:lle toteutettavaksi.

Altaiden rapautunut betoni poistettiin vesihiekkapuhalluksella kohdennetusti siten, että kaikilla pinnoilla saavutettiin hyvä pinnoituskelpoinen alusta. Tämän varmistamiseksi työn etenemisen aikana sekä sen jälkeen tehtiin useita tartuntavetokokeita, jotka dokumentoitiin tarkasti muiden työvaiheiden ohella.
Materiaaleiksi valittiin luotettavat tuotteet Pagel Spezial-Beton GmbH & Co. KL:ltä ja Köster Bauchemie Ag:ltä, joiden maahantuojana Suomessa toimii Alimex Oy. Kyseisten valmistajien ja maahantuojan kanssa KeS-Siltaykköset Oy tekee myös muuta materiaalien tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvää yhteistyötä.

Valitsemme käyttämämme materiaalit aina siten, että niillä saavutetaan muun muassa kestävyyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset helposti. Jätevedenpuhdistamolle käytetyille materiaaleille toimittajamme lupasi lisäksi 5 vuoden takuun, Kuronen kertoo.

Vahva kokemus ja asiakaslähtöisyys onnistumisten taustalla

Kokonaisuudessaan työn kesto jäi noin kahteen kuukauteen, alkuperäisen ratkaisun ollessa ajallisesti noin viiden kuukauden mittainen. Varsinainen pinnoitus tehtiin 1 700 m²:n alueelle. Huittisten Puhdistamo Oy oli lopulliseen ratkaisuun tyytyväinen etenkin, kun hyvä lopputulos saavutettiin ajallisilla ja rahallisilla säästöillä alkuperäiseen suunnitelmaan nähden.
Kohde lukeutuukin lukuisiin jätevedenpuhdistamoihin, joiden saneerauksissa KeS-Siltaykköset Oy on onnistuneesti hyödyntänyt kyseistä pinnoitusratkaisua. Vastaavanlaisia referenssejä käytetyiltä tuotteilta löytyy ympäri maailmaa.

Panostamme huolelliseen taustatyöhön, suunnitteluun ja materiaalien valintaan. Huittisten Puhdistamo Oy:n projektissa yhteistyö pääurakoitsijan, loppukäyttäjän sekä suunnittelijan kanssa mahdollisti sen, että onnistuimme rakentamaan asiakkaalle aidosti sen sopivimman vaihtoehdon, Kuronen summaa.

Katso kartalta