Betonin paikkaus ja korjaus

KeS-Siltaykköset

Betonirakenne on kestävä. Oikeilla materiaaleilla ja työtekniikoilla saavutetaan kymmenien, jopa satojen vuosien käyttöikä rakenteille. Toimiessa betonin korjauksessa samoin saadaan rakenteille lisää käyttöikää kymmeniä vuosia.

Yleisimmät käytettävät työtekniikat karkeasti jaoteltuna ovat paikkaus ilman muottia ja muottien kanssa, lisäksi käytämme ruiskubetonointia märkäruiskutusmenetelmällä. Jokaiseen näistä sisältyy erilaisia työtekniikoita, korjausalustan laatututkimuksia, esikäsittelyjä, raudoitteiden korroosiosuojauksia ja käytettävien materiaalien valintoja.

Oikea materiaali oikeaan paikkaan

Materiaaleja valitessa on tiedostettava rakenteeseen kohdistuvat rasitukset, mm. säärasitus, kulutusrasitus, kemikaalirasitus. Ulkotiloissa lähes poikkeuksetta yleisin rasitus on säärasitus, tarkemmin jäätymis-sulamisrasitus. Sisä- ja ulkotiloissa on usein säärasituksen lisäksi liikenteestä johtuvaa kulutusrasitusta esim. pysäköintitaloissa, lastauslaitureilla, varastoissa ja tuotantotiloissa. Betonin kemikaalirasituksen kestoa voidaan yleensä lisätä erilaisilla pintakäsittelyillä, mutta myös betonin ja korjausmateriaalin laadulla saavutetaan usein riittävä suoja.

Betonin ja korjauslaastien rasitusluokat ovat lyhyesti:

X0-luokka: Ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä, rakenne kuivissa olosuhteissa eikä pakkasrasitusta ole.

XC-luokat: Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio. Betonin pH 13-14 laskee hiilidioksiidin vaikutuksesta alle pH 9, betonin kemiallinen suoja terästen korroosiota vastaan katoaa.

XD- ja XS-luokat: Kloridien aiheuttama korroosio, esim. merivesi ja jäänsulatusaineet

XF-luokat: Jäätymis-sulamisrasitus

XA-luokat: Kemiallinen rasitus, tyypillisimmät betonille vahingolliset aineet ovat sulfaatit ja hapot

XM-luokat: Mekaaninen kulutus

Tunnistamme korjattavan kohteen rasitukset ja oikean korjausmenetelmän sekä materiaalin valittuamme teemme kestävän ja laadukkaan korjauksen. Tunnemme Pagel- sekä Sto-betonikorjausjärjestelmät ja materiaalien ominaisuudet erinomaisesti yli 10 vuoden käyttökokemuksella.

Palvelemme Jämsästä käsin yrityksiä ja julkisia toimijoita kaikkialla Suomessa.

Tunnustettua osaamista
Yrityksellämme on RALA-pätevyys 2.8 Talonrakennuksen betonirakenteiden korjaukset.