SOK – Prisma Kaari Kannelmäki

KeS-Siltaykköset

SOK – Pohjoismaiden ensimmäinen paloa hidastava epoksipinnoite

Suomen suurin Prisma sai KeS-Siltaykköset Oy:n toteuttama Pohjoismaiden ensimmäiset paloa hidastavat epoksipinnoitteiset poistumistiet. Kannelmäen Prisma sai tuliturvalliset ja kulutuskestävät poistumistiet. Täysin uuden pinnoitejärjestelmän hyödyntäminen otettiin huolellisesti haltuun ennakkotesteillä ja tätä nykyä ratkaisu kuuluu osaksi yrityksen laajaa palvelutarjoamaa.

Vuonna 2013 SOK-Yhtymä kiinnostui suunnittelijoidensa kanssa maahantuojan tarjoamasta uudesta tuliturvallisesta pinnoitusratkaisusta, jota he halusivat hyödyntää Helsingin Kannelmäessä avatun Prisma Kaaren toisessa rakennusvaiheessa. KeS-Siltaykköset Oy lukeutui urakoitsijoihin, joilta kyseistä tarjousta lähdettiin hakemaan.

Kyseinen epoksipinnoitejärjestelmä oli myös meille täysin uusi, mutta huolellisen taustatyön ja testausten jälkeen lähdimme erittäin mielellämme toteuttamaan tarjouskilpailussa voittamaamme projektia, KeS-Siltaykköset Oy:n toimitusjohtaja Jommi Kuronen kertoo.

Kauppa pystyi pitämään ovensa auki myös projektin aikana

Alkuun asennusalustan epäpuhtaudet ja sementtiliima poistettiin hiomalla, minkä jälkeen epoksipinnoite asennettiin Prisma Kaaren kaikille poistumisteille. Kaikkiaan työaluetta kertyi noin 700 m² :n verran, ja työ toteutettiin ripeästi osissa siten, että kauppakeskus pystyi olemaan normaalisti auki projektin aikana. Asiakkaiden mahdollisimman vaivaton asioiminen, turvallisuus sekä muut osin jo valmiit pinnat huomioitiin tarkasti huolellisen suojaamisen, kiertoteiden ja ohjeiden avulla.

Tuotteessa on omat huomioitavat erikoisuutensa. Kyseinen epoksitiiviste ei esimerkiksi haise millekään. Silti sen käytössä on yhtä lailla huolehdittava savuilmaisimien poiskytkemisestä turhien palohälytysten välttämiseksi sekä käytettävä asianmukaisia hengityssuojia, Kuronen kertoo havainnoistaan.

Kyseinen ratkaisu on erittäin tuliturvallinen, sillä yleisimmin käytössä olevat epoksit muuttuvat takaisin nesteeksi 90-100 asteen lämpötilassa. Kyseinen Prisma Kaaressa käytetty pinnoiteratkaisu on kuitenkin kokonaisuudessaan järjestelmä, jolle on polttoteistein saatu virallinen B1-paloluokitus. Järjestelmä on materiaalin valmistajan Gremmler Bauchemie GmbH:n luoma ja testaama. Maahantuojana Suomessa toimii Alimex Oy.

Lopputuloksena kestävä ratkaisu

Noin kuusipäiväisen työn valmistuttua lattiapinnoille tehtiin asianmukaiset laatumittaukset tartuntavetokokeineen. Lisäksi työvaiheiden eteneminen dokumentoitiin niin kirjallisesti kuin valokuvin KeS-Siltaykköset Oy:lle tyypillisesti koko prosessin ajan. Raportit tarjotaan aina niin asiakkaalle kuin säilytetään yrityksen omissa arkistoissa mahdollisia jatkoprojekteja varten.

Aiemmin poistumiskäytävillä yleisiä ratkaisuja ovat saattaneet olla korkeasti paloluokitellut mineraalipohjaiset pinnoitteet, kuten laatoitukset tai sementtituotteet, mutta niiden puhdistettavuus on huonompi ja niillä on myös tapana pölytä. Vinyylimatoilla taas saattaa olla epoksijärjestelmän tavoin B1-paloluokitus, mutta niiden kohdalla kulutuskestävyys laskee, Kuronen tietää.

Näin ollen epoksijärjestelmällä Kannelmäen Prismaan saatiin toteutettua ratkaisu, joka takaa sekä vahvasti paloluokitellut että kulutuskestävät poistumistiet. Kulutuskestävyys oli turvallisuuden ohella vilkkaassa kauppakeskuksessa ja kovassa käytössä olevien poistumisteiden kannalta asiakkaalle erityisen tärkeää.

Perinteisempiin vaihtoehtoihin nähden kyseessä on kertasijoituksena hieman kalliimpi ratkaisu, mutta kokonaisuutena asiakas koki saaneensa tarpeisiinsa nähden fiksuimman ja hyvin toteutetun ratkaisun, enkä näe lainkaan mahdottomana, että kyseinen vaihtoehto alkaisi yleistyä Suomessa yhä enemmän, Kuronen arvioi.

Katso kartalta