Haitta-aineiden kapselointi

KeS-Siltaykköset

KeS-Siltaykköset kapseloi haitta-aineet ammattitaidolla pysyvästi.

Köster VAP I 2000 (VOC 0) on käyttämämme järjestelmä, joka kapseloi yhdisteet, mikrobit, hiukkaset ja kaasut pysyvästi rakenteisiin.

Haitta-ainekapseloinnit on osa sisäilmakorjauksia. Haitta-aineet huoneilmassa voi esiintyä hajuna tai täysin hajuttomana, rakenteessa haitta-aineet esiintyvät yleensä mikrobikasvustona ja vanhanaikaisina rakennusmateriaaleina kuten asbesti tai kivihiilipiki. Kivihiilipikeä on käytetty 1800-luvulta lähtien rakennuksilla vedeneristeenä, jonka ominaisuuksia on ns. paranneltu aineilla jotka muodostavat PAH-yhdisteitä. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) tunnistaa yleensä hajusta joka muistuttaa vanhan kreosootilla kyllästetyn ratapölkyn hajua.

Miksi PAH-yhdisteiltä tulee suojautua? Usein puhutaan vain asbestin vaarallisuudesta työntekijöiden terveydelle, mutta myös PAH-yhdisteet on huomioitava rakennustyömaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Työministeriön päätöksessä 838/1993 PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Ne aiheuttavat myös mm. silmä- ja iho-oireita, jotka tulee huomioida suojainten ja suojavaatetuksen osalta. Näiden työntekijöiden osalta, jotka mahdollisesti altistuvat PAH-yhdisteille, on altistumiset huomioitava työterveyshuollossa. Kapselointityöt on em. syistä parasta teettää ammattilaisella.

KeS-Siltaykköset on luottanut jo yli 10 vuoden ajan Köster-vedeneristysjärjestelmän tuotteisiin. Yrityksellämme on RALA-pätevyys 2.2 Talonrakennuksen ulkopuoliset vedeneristystyöt sekä 2.8. Talonrakennuksen betonirakenteiden korjaukset. Pitkä kokemus hyvistä tuotteista yhdistettynä ammattilaisten hallitsemiin tekniikoihin takaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Kapselointeja teemme koko Suomen alueella Jämsästä käsin.