Graffittisuojaus ja -pesut

KeS-Siltaykköset

Siltaykköset tekee graffitti suojaukset ja graffitin poistot ammattitaidolla

Epäsiistit töhryt ja graffitit alentavat kiinteistöjen arvoa ja voivat tuhota rakenteen suunnitellun toimivuuden, esimerkiksi estämällä vesihöyryn läpäisyvyyden jolloin rakenne ei enää hengitä. Spraymaalit ja spriitussit imeytyvät syvälle huokoisiin materiaaleihin ja pintojen puhdistaminen on sekä työlästä, että kallista. Ennaltaehkäisy pintoja suojaamalla on helppoa ja kustannustehokasta kunnossapitoa. Graffitit oikeassa paikassa ovat hienoja ja ilo silmälle mutta töhrijät tuhoavat nekin, niinpä myös suunniteltu, hieno seinämaalauskin voidaan suojata jolloin töhryjen poistaminen maalauksen päältäkin onnistuu tuhoamatta taideteosta.

Jos ennen suojausta on tarpeen poistaa graffiteja, käytämme irrotuksessa aineita, jotka eivät vahingoita graffitteja. Graffitisuojaukseen käytössämme on kahdentyyppisiä suoja-aineita, joista toinen pestään pois graffitin tai töhryn poiston mukana, toinen taas muodostaa pysyvän suojan joka kestää useita pudistuskertoja. Graffitisuojat sopivat sekä sisälle, että ulos erilaisille materiaaleille ja pinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat julkisivut, seinät, muurit, mainostaulut, patsaat, pilarit, pylväät, kontit, kuljetuskalusto, sähkökaapit, meluvallit ja sillat.

KeS-Siltaykköset tekee sekä uhrautuvia (irroitettavia) että uhrautumattomia (maalipinnoitus) töhrysuojauksia ammattitaidolla monille erilaisille alustoille ja materiaaleille. Lisäksi poistamme töherryksiä ja graffiteja erilaisilta alustoilta kemiallisesti, alustaa rikkomattomilla menetelmillä.

Uhrautuvat suojakäsittelyt ovat yleensä vahapohjaisia ja estävät maalien ja tussitöhryjen kiinnittymisen ja imeytymisen alustaan. Suojakäsittely tekee suojattavaan pintaan kalvon joka lähtee irti (uhrautuu) kun graffiti pestään pois. Pestyn alueen suojakäsittely tulee uusia pesun yhteydessä. Uhrautuva graffitisuojaus on edullinen tapa suojata rakenteet maalien aiheuttamilta haitoilta ja se pienentää töhryjen poiston kustannuksia huomattavasti. Uhrautuvaa töhrysuojaa voidaan käyttää lähes kaikilla pinnoilla ja materiaaleilla. Töhrysuoja on väritön eikä aiheuta merkittäviä ulkonäkömuutoksia käsitellyille pinnoille.

Käyttämämme uhrautumaton graffittisuoja on silko-hyväksytty Sto Easy-To-Clean värillinen maalipinnoitus. Suojaus kestää useita puhdistuskertoja vaurioitta. Lisäksi suojapinnoitus suojaa betonirakennetta säärasituksilta, jäätymis-sulamisrasituksilta ja karbonatisoitumiselta. Pinnoitteita on laaja värivalikoima. Suojapinnoitus soveltuu sekä uusille että vanhoille betonipinnoille.

Palvelemme Jämsästä käsin yrityksiä ja julkisia toimijoita kaikkialla Suomessa.

Tunnustettua osaamista
Yrityksellämme on RALA-pätevyys 5.9 muut siltoihin liittyvät erikoistyöt, joka sisältää pinnoitustyöt.